Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego

Komunikat do wszystkich pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS przypomina, że pracownik powinien poinformować pracodawcę o potrzebie zgłoszenia lub wyrejestrowania członków rodziny do/z ubezpieczenia zdrowotnego, a w szczególności poinformować o:

  • uzyskaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny (np. po podjęciu zatrudnienia, rejestracji jako osoby bezrobotnej, rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej itp.),
  • ukończeniu kształcenia przez pełnoletnie dziecko,
  • ukończeniu 26. roku życia przez dziecko, nawet jeśli nadal się kształci, chyba że ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym, które jest traktowane na równi.

Gdyby okazało się, że członek rodziny nie został wyrejestrowany mimo tej konieczności, prosimy o pilne spełnienie tego obowiązku. Pracownicy Biura Kadr na pisemny wniosek dokonają zmian w dokumentacji ubezpieczeniowej.

    Aktualności

    Data dodania
    14 listopada 2019