Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego

Centrum Kadrowo-Płacowe zwraca się z prośbą o sprawdzenie na portalu Samoobsługi Pracowniczej SAP swoich danych osobowych.

W przypadku stwierdzenia niezgodności danych osobowych, adresowych lub dokonania zmiany przynależności do Urzędu Skarbowego każdy pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia w Centrum Kadrowo-Płacowym (Rektorat, piętro IX, pok. 905, tel. 537-53-95, 537 54-01, 537-54-21, 537-57-54) aktualnych danych na druku: „Formularz zmiany danych osobowych” pobranym ze strony internetowej Uczelni:

Centrum Kadrowo-Płacowe przypomina również, że najpóźniej do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego należy zawiadomić zakład pracy lub zleceniodawcę o zmianie swojego identyfikatora podatkowego (np. z PESEL na NIP w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub jeżeli podatnik został zarejestrowanym podatnikiem VAT po dacie złożenia ostatniego oświadczenia), w związku z koniecznością uwzględnienia w rocznych informacjach podatkowych PIT właściwego identyfikatora podatkowego.

    Aktualności

    Data dodania
    13 listopada 2019