Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego

Centrum Kadrowo-Płacowe informuje, iż z dniem 1 października 2019 r. wchodzi w życie nowy Regulamin Pracy (Zarządzeniem Nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej).

W związku z powyższym informujemy, że na podstawie § 40 Regulaminu Pracy dla pracowników administracji, inżynieryjno-technicznych, naukowo-technicznych, wydawnictwa i bibliotecznych od dnia 1 października 2019 r. został wprowadzony równoważny system czasu pracy w połączeniu z ruchomym rozkładem czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.       

Dla pracowników obsługi został wprowadzony równoważny system czasu pracy w połączeniu z ruchomym rozkładem czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Jednocześnie informujemy, iż zostają utrzymane indywidualnie dostosowane dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi systemy i harmonogramy czasu pracy, udzielone na podstawie Regulaminu Pracy obowiązującego do dnia 30 września 2019 r.

Zarządzenie Nr 38/2019 ws. wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

    Aktualności

    Autor
    Paweł Baran
    Data dodania
    1 października 2019