Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 23 grudnia 2017 r. do 1 stycznia 2018 r. oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 r. oraz mając na celu terminowe dokonywanie wypłat – Centrum Kadrowo-Płacowe zwraca się do Państwa Dziekanów i Kierowników Jednostek Organizacyjnych z uprzejmą prośba o dostarczenie do Biura Płac (w miarę możliwości) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2017 r. wszystkich dokumentów niezbędnych do naliczania wynagrodzeń dla:

  • nauczycieli akademickich – za miesiąc styczeń 2018 r.
  • pracowników administracyjnych i technicznych – za miesiąc grudzień 2017 r.

Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS
mgr Agnieszka Krukowska

    Aktualności

    Data dodania
    8 grudnia 2017