Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego

Szanowni Państwo,

W związku z Zarządzeniem nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2015 oraz zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie 24 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz mając na celu terminowe dokonanie wypłat - Centrum Kadrowo-Płacowe zwraca się do Państwa Dziekanów i Kierowników Jednostek Organizacyjnych z uprzejmą prośbą o dostarczenie do Biura Płac w miarę możliwości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2015 r. wszystkich dokumentów niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń dla:

a) nauczycieli akademickich – za miesiąc styczeń 2016 r.
b) pracowników administracyjnych i technicznych – za miesiąc grudzień 2015 r.
c) zleceniobiorców
d) rozliczenia projektów.

Centrum Kadrowo-Płacowe

 

.

    Aktualności

    Autor
    Paweł Baran
    Data dodania
    9 grudnia 2015