Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 45/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 24 grudnia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r. oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 r. Centrum Kadrowo-Płacowe zwraca się z uprzejmą prośbą do Kierowników Jednostek Organizacyjnych o dostarczenie do Biura Płac oraz Biura Umów Cywilnoprawnych i Projektów Unijnych w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2022 r. wszystkich dokumentów niezbędnych do naliczania wynagrodzeń dla:

 • nauczycieli akademickich – za miesiąc styczeń 2023 r.
 • pracowników administracyjnych i technicznych – za miesiąc grudzień 2022 r.,
 • osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS
mgr Agnieszka Krukowska

  Aktualności

  Autor
  Paweł Baran
  Data dodania
  6 grudnia 2022