Komunikat Biura Socjalnego

Dotyczy przyznania refundacji wypoczynku dla dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, byłych pracowników UMCS.

Informujemy, że refundacja wypoczynku dla dzieci pracowników została przyznana na podstawie wykorzystania świadczenia w latach ubiegłych, tj. 2016-2018. Refundacje ze względu na ograniczone środki zostały przyznane osobom:

  • które ubiegały się o nie po raz pierwszy i których dochód na członka rodziny nie przekroczył kwoty 2500 zł,
  • które w latach 2016-2018 korzystały jeden raz, a których dochód na członka rodziny nie przekroczył kwoty 1500 zł.

Osoby zatrudnione od 2018 r. refundacji nie otrzymały.

Listy imienne znajdują się w Biurze Socjalnym - pok. 1006, X piętro, Rektorat.

    Aktualności

    Data dodania
    17 lipca 2019