Kolejny projekt badawczy dla UMCS

Centrum Badań Naukowych uprzejmie informuje o kolejnym sukcesie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań naukowych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATINA 3.

W gronie laureatów konkursu SONATINA 3 znalazła się dr inż. Sara Elżbieta Lehmann-Konera, która będzie realizowała projekt o wartości 790 440 zł pt. Badanie modyfikacji chemizmu wód powierzchniowych i podziemnych oraz transport zanieczyszczeń antropogenicznych w zlewni niezlodowaconej potoku Renifera pod wpływem zróżnicowanego zasilania przez wody opadowe (Bellsund Fiord, Spitsbergen) na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. 

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Jednocześnie przypominamy o trwających naborach w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. krajowych programów badawczych.


Zespół ds. krajowych programów badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel oraz Paweł Mazurek – pokój 1406, tel. 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Anna Kochalska-Wasak, Dorota Samociuk – pokój 1406, tel. 81 537 51 22

    Aktualności

    Autor
    Anna Kotula-Pytel
    Data dodania
    2 sierpnia 2019