Kolejne sukcesy pracowników naukowych w konkursach NCN

Centrum Badań Naukowych uprzejmie informuje o kolejnych sukcesach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań naukowych przez naszych pracowników i doktorantów w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Do grona laureatów konkursu OPUS dołączyli:

 • Prof. dr hab. Maria Łanczont z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, która będzie prowadzić badania w ramach projektu pn. „Globalne, regionalne i lokalne czynniki warunkujące zapis paleoklimatyczny i paleośrodowiskowy w ukraińskich sekwencjach lessowo-glebowych wzdłuż doliny Dniepru - od obszarów proksymalnych do dystalnych strefy peryglacjalnej”; Kwota dofinansowania: 1 088 520 zł;
 • Prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, który będzie realizował projekt pn. „Fazy topologiczne w jednowymiarowych układach atomowych”; Kwota dofinansowania: 720 160 zł;
 • Prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński z Wydziału Humanistycznego, który będzie realizował projekt pn. „Wzajemne stereotypy Polaków i Niemców i ich wpływ na historiografię obu narodów w XIX i XX wieku”; Kwota dofinansowania: 407 860 zł;
 • Dr hab. Monika Janczarek z Wydziału Biologii i Biotechnologii, która będzie prowadzić badania w ramach projektu pn. „Badanie zróżnicowania genetycznego i funkcjonalnego mikrosymbiontów koniczyny łąkowej (Trifolium pratense) z dwóch stref klimatycznych: subpolarnej i umiarkowanej w celu identyfikacji szczepów o potencjalnym zastosowaniu w rolnictwie”; Kwota dofinansowania: 1 388 540 zł;
 • Dr hab. Iwona Komaniecka z Wydziału Biologii i Biotechnologii, która będzie realizowała badania w ramach projektu pn. „Znaczenie składu błony zewnętrznej Agrobacterium tumefaciens w procesie infekcji roślin uprawnych”; Kwota dofinansowania: 1 001 200 zł;
 • Dr hab. Bożena Czech z Wydziału Chemii, która będzie realizowała projekt pn. „Tworzenie się pochodnych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w biowęglach i ich biodostępność oraz trwałość podczas przyrodniczego wykorzystania biowęgla”; Kwota dofinansowania: 758 950 zł;
 • Dr hab. Paweł Szabelski z Wydziału Chemii, który będzie realizował badania w ramach projektu pn. „Modelowanie teoretyczne metaloorganicznych struktur pośrednich w powierzchniowej syntezie niskowymiarowych polimerów kowalencyjnych”; Kwota dofinansowania: 515 340 zł;
 • Dr  Grzegorz Polak z Wydziału Filozofii i Socjologii, który będzie realizował projekt pn. „Filozoficzne idee pierwotnego buddyzmu: krytyczna rekonstrukcja przy zastosowaniu podejścia interdyscyplinarnego”; Kwota dofinansowania: 147 499 zł.

Projekt w ramach konkursu SONATA realizował będzie:

 • Dr Damian Nieckarz z Wydziału Chemii, projekt pn. „Badania teoretyczne procesów samoorganizacji w metaloorganicznych warstwach zaadsorbowanych”; Kwota dofinansowania: 189 780 zł.

Zaś laureatami konkursu PRELUDIUM zostali:

 • Mgr Paulina Godlewska z Wydziału Chemii, która będzie prowadzić badania w ramach projektu pn. „Trwałość i biodostępność macierzystych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z biowegla w glebach użyźnionych biowęglem otrzymanym w zróżnicowanych warunkach"; Kwota dofinansowania: 198 900 zł;
 • Mgr Aksel Wit Kobiałka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, który będzie realizował projekt pn. „Badanie układów hybrydowych zawierających stany związane Majorany”. Kwota dofinansowania: 78 840 zł.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Z pełną listą laureatów w konkursach NCN można zapoznać się tutaj.

Jednocześnie przypominamy o trwających naborach w konkursach  OPUS i PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki, ze szczegółami można zapoznać się tutaj.

Szczegółowych informacji o ww. ofercie konkursowej udzielają pracownicy Zespołu ds. Krajowych Programów Badawczych: mgr inż. Paweł Mazurekmgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič , mgr Dorota Samociukmgr Anna Kotula-Pytel oraz mgr Anna Kochalska-Wasak.


Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel oraz Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22

  Aktualności

  Data dodania
  21 maja 2019