Kolejne sukcesy naukowe pracowników UMCS w konkursach NCN

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosiło ostatnich laureatów konkursu Miniatura 5. Gremium eksperckie doceniło po raz kolejny pomysły naukowów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przyznając im tym samym środki finansowe w łącznej kwocie prawie 250 tys. zł. Zostaną one wykorzystane w ramach realizacji 12-miesięcznych działań naukowych.

Wśród laureatów konkursu znalazło się 10 pracowników naukowych UMCS, w tym:

 1. Dr Eliza Molestak z Instytutu Nauk Biologicznych z projektem pt. „Rola fosforylacji drożdżowego elongacyjnego czynnika translacyjnego EF3 w interakcji z rybosomem” ( wartość uzyskanego finansowania 49 500,00 zł),
 2. Dr Joanna Posłuszna z Instytutu Psychologii z projektem pt. „Pamięć dźwiękowa we wspomnieniach i relacjach świadków na przykładzie obozu koncentracyjnego w Dachau (wartość uzyskanego finansowania 24 989,00 zł),
 3. Dr Tomasz Dzieńkowski z Instytutu Archeologii z projektem pt. „Między Wschodem a Zachodem. Książęca rezydencja typu motte z XIII w. w Chełmie – kulturowa rewolucja na pograniczu” (wartość uzyskanego finansowania 24 530,00 zł),
 4. Dr Anna Wilk z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej z projektem pt. „Potencjał źródeł historycznych do badań nad zmianami w rozmieszczeniu i strukturze ludności łemkowskiej na terenie Łemkowszczyzny w latach 1900–1947(wartość uzyskanego finansowania 28 490,00 zł),
 5. Dr Grzegorz Iwanicki z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej z projektem pt.: „Ocena promocji parków ciemnego nieba w ramach systemów informacji turystycznej na szczeblu regionalnym i lokalnym w Polsce i wybranych krajach Europy(wartość uzyskanego finansowania 24 278,00 zł),
 6. Dr Justyna Wasil z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji z projektem pt. „Między ekologiczną katastrofą a życiem w gminie. Postawy liderów lokalnych wobec wdrażania działań proekologicznych w Polsce, Słowenii i Włoszech” (wartość uzyskanego finansowania 24 057,00 zł),
 7. Dr Edyta Frelik z Instytutu Neofilologii z projektem pt. „Intelektualizm i antyintelektualizm w wypowiedziach i pismach amerykańskich modernistów” (wartości uzyskanego finansowania 21 644,00 zł),
 8. Dr Grzegorz Słowik z Instytutu Nauk Chemicznych z projektem pt. „Rola struktury, morfologii i stanu utlenienia nanomateriałów miedziowo-żelazowych w determinowaniu ich aktywności, selektywności i stabilności w procesie reformingu parowego metanolu” (wartość uzyskanego finansowania 20 900,00 zł),
 9. Dr Marta Komsta z Instytutu Neofilologii z projektem pt. „Paradygmat utopii literackiej a spirytualizm - kwerenda” (wartości uzyskanego finansowania 18 030,00 zł),
 10. Dr Katarzyna Stadnik z Instytutu Neofilologii z projektem pt. „Obraz w języku oraz kulturze wizualnej i materialnej. Analiza językowo-kognitywna wybranych pism mistycznych w okresie późnego średniowiecza na Wyspach Brytyjskich” (wartość uzyskanego finansowania 6 435,00 zł).

Wyniki 5 edycji konkursu MINIATURA dostępne są na stronie NCN.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

  Aktualności

  Data dodania
  1 grudnia 2021