Kolejne projekty badawcze dla pracowników UMCS

Centrum Badań Naukowych uprzejmie informuje o kolejnych sukcesach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań naukowych przez naszych pracowników w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Do grona laureatów konkursu MINIATURA dołączyły:

  • dr Katarzyna Stępnik z Wydziału Chemii, która będzie realizowała działanie pn. „Badania biomimetyczne i obliczeniowe przenikania saponin triterpenowych przez barierę krew-mózg”;

  • dr Magdalena Suchora z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, która będzie prowadzić badania w ramach działania „Zastosowanie analiz sedaDNA dla zwiększenia wartości interpretacyjnej form przetrwalnych wrotków (Rotifera) w badaniach paleolimnologicznych”;

  • dr Aleksandra Kowalska z Wydziału Ekonomicznego, działanie „Czynniki wpływające na podatność łańcucha dostaw suplementów diety na oszustwa”.

Laureatkom serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie przypominamy o trwających naborach w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Szczegółowych informacji o ww. ofercie konkursowej udzielają pracownicy Zespołu ds. Krajowych Programów Badawczych: mgr inż. Paweł Mazurekmgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič , mgr Dorota Samociukmgr Anna Kotula-Pytel oraz mgr Anna Kochalska-Wasak.


Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel oraz Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22

    Aktualności