Kolejne projekty badawcze dla pracowników UMCS

Centrum Badań Naukowych uprzejmie informuje o kolejnych sukcesach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań naukowych przez naszych pracowników w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Do grona laureatów konkursu MINIATURA dołączyli:

 • dr Monika Zubik z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, która będzie realizowała działanie pn. "Poznanie mechanizmu fizycznego funkcjonującego na szlaku transferu energii wzbudzenia elektronowego w fotosyntetycznym kompleksie antenowym LHCII, odpowiadającego za foto-izomeryzację neoksantyny",
 • dr Ariel Krzysztof Orzełek z Wydziału Humanistycznego, który będzie prowadzić badania w ramach działania "O wielości dróg katolików świeckich w Polsce Ludowej. Koncepcje polityczne Jerzego Hagmajera, Jana Frankowskiego i Konstantego Łubieńskiego - kwerenda wstępna",
 • dr Paweł Marcin Sadowski z Wydziału Prawa i Administracji, działanie "Instytucjonalna ochrona praw człowieka w systemie ustrojowym Izraela".

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Jednocześnie przypominamy o trwających naborach w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Szczegółowych informacji o ww. ofercie konkursowej udzielają pracownicy Zespołu ds. Krajowych Programów Badawczychmgr inż. Paweł Mazurekmgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič mgr Anna Kochalska-Wasak oraz mgr Anna Kotula-Pytel.


Zespół ds. krajowych programów badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel oraz Paweł Mazurek – pokój 1406, tel. 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič - pokój 1309, tel. 81 537 52 87
Anna Kochalska-Wasak – pokój 1406, tel. 81 537 51 22

  Aktualności

  Autor
  Anna Kotula-Pytel
  Data dodania
  18 marca 2019