Kolejna edycja programów Doskonała Nauka II i Społeczna Odpowiedzialność Nauki II z limitem naboru wniosków

Centrum Badań Naukowych uprzejmie informuje o otwartym konkursie w ramach programów „Doskonała nauka II” i „Społeczna odpowiedzialność nauki II"

Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - termin naboru wniosków: od dnia 01 lutego 2023 r. do dnia 2 marca 2023 r.

Program składa się z modułów:

 1. „Popularyzacja nauki” (max. 3 wnioski) – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
 • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
 • organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,
 • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
 • popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;

2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” (max. 3 wnioski) – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Doskonała Nauka II - termin naboru wniosków: od dnia 01 lutego 2023 r. do dnia 2 marca 2023 r.

Program składa się z modułów:

 1. „Wsparcie konferencji naukowych” (max. 3 wnioski) – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
 2. „Wsparcie monografii naukowych” (max. 3 wnioski) – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
 • tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz
 • udostępnieniu monografii naukowych w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń.

W związku z limitem naboru wniosków, prosimy jednostki zainteresowane konkursem o zgłoszenie propozycji projektów do dnia 9 lutego 2023 r. na adres mailowy bbn@poczta.umcs.lublin.pl .

Zgłoszenie proszę przygotować na załączonej.

 

 

Decyzja o wnioskach wybranych i skierowanych do MEiN zostanie podjęta na szczeblu władz UMCS.

Szczegółowe informacje na temat naborów są dostępne w dokumentach MEiN: Społeczna Odpowiedzialność Nauki II oraz Doskonała Nauka II.

Zespół ds. środków na badania naukowe:

Anna Polaczek-Skiba

anna.polaczek-skiba@mail.umcs.pl

Anna Galant

anna.galant@mail.umcs.pl

  Aktualności

  Data dodania
  2 lutego 2023