Kandydaci na Rzecznika Praw Akademickich

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do dnia 11 grudnia br. do godz. 15.00 można zgłaszać kandydatów na Rzecznika Praw Akademickich. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Rektora UMCS (Rektorat, XV piętro).

Kandydatem na Rzecznika może być nauczyciel akademicki mający co najmniej stopień naukowy doktora.

Kandydat na Rzecznika musi być zatrudniony w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 10 lat.

Kandydata na Rzecznika może zgłosić co najmniej pięciu członków Senatu lub co najmniej 30 członków wspólnoty Uniwersytetu.

Rzecznikiem nie może zostać nauczyciel akademicki, który w okresie dwóch lat poprzedzających jego powołanie sprawował funkcję rektora, prorektora, dziekana lub dyrektora instytutu, a także osoba, wobec której prawomocnie orzeczono karę dyscyplinarną.

    Aktualności

    Data dodania
    29 listopada 2019