JPI “A Healthy Diet for a Healthy Life”- nowy konkurs

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych informuje, że 30 marca 2015 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy konkurs na projekty badawcze międzynarodowe związane z tematyką zdrowia i odżywiania.

JPI "A Healthy Diet for a Healthy Life"

Konkurs: Nutrition and Cognitive Function (NutriCog)

Tematyka konkursu obejmuje:

  1. Mechanistic/experimental research (in vitro, animal and/or human studies) focusing on how dietary factors interrelate with cognitive functions and processes.
  2. Translational research (animal and/or human studies) delivering the physiological basis for the development of effective strategies to influence dietary behaviour and/or to improve cognitive function and performance.
  3. Epidemiological research elucidating the relationship between diet and cognitive function across the life course, exclusively based on existing cohorts or other on-going epidemiological studies.
  4. Pilot and/or proof of principle studies for interventions in humans, to develop new strategies for the maintenance and promotion of cognitive function and/or healthy dietary habits during the lifespan.

Deadline: 8 czerwca 2015 r.
Budżet NCN: 500 000 € (finansowanie obejmuje badania podstawowe)
Okres realizacji projektu: do 3 lat

Konsorcjum musi być złożone z co najmniej 3, maksymalnie 6 grup badawczych pochodzących z krajów objętych konkursem (Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Polska, Hiszpania, Wileka Brytania). Trzy zespoły badawcze muszą pochodzić z różnych krajów. Dopuszczany jest udział maksymalnie 2 grup badawczych z tego samego kraju.

Zgłoszone wnioski powinny jasno wskazać wartość dodaną płynącą ze współpracy w ramach konsorcjum.

Kontakt Narodowe Centrum Nauki:
dr Laura Bandura-Morgan, tel. 12 341 9163.


Zespół ds. projektów badawczych międzynarodowych:
Magdalena Pokrzycka-Walczak, e-mail: magdalena.pokrzycka@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel, e-mail: anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl
Tel. 537 54 58, Rektorat, p. 1306

    Aktualności