Jesienne nabory w konkursach OPUS i SONATA

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 26 oraz SONATA 19 dla naukowców ze stopniem doktora. Łączny budżet otwartych właśnie konkursów to 400 milionów złotych.

Wrześniowy OPUS

Konkurs OPUS jest tradycyjnie otwarty dla wszystkich naukowczyń i naukowców, niezależnie od zaawansowania kariery naukowej. Rywalizują w nim zarówno doświadczeni badacze, jak i młodzi naukowcy. Projekty OPUS można realizować w różnych konfiguracjach: bez udziału partnerów zagranicznych, z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, a także z udziałem partnerów zagranicznych.

W zespołach badawczych realizujących granty OPUS oprócz kierownika mogą być zatrudnieni dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc lub stanowisku badacza. Regulamin konkursu nie ogranicza liczby członków zespołu, ale jego skład i kompetencje będą analizowane przez ekspertów podczas oceny.

Projekty OPUS mogą trwać 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.  Nie ma dolnego i górnego limitu finansowania pojedynczego projektu OPUS, ale wszystkie koszty projektu muszą być uzasadnione, a zasadność kosztów oceniają eksperci.

Budżet konkursu wynosi 300 milionów złotych.

SONATA dla naukowców z doktoratem

W konkursie SONATA 19 wspieramy młode naukowczynie i naukowców w okresie od 2 do 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora w prowadzeniu innowacyjnych badań. Kierownikami projektów w tej edycji mogą być badacze, którym nadano ten stopień w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2021 lub wcześniej, w przypadkach wymienionych w regulaminie. Muszą mieć w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki może to być przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

Projekty można planować na 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół realizujący może mieć w składzie dodatkowych wykonawców, w tym studentów, doktorantów oraz post-doców wybranych w otwartych konkursach. Tu również nie ma dolnej ani górnej granicy finansowania dla jednego projektu. Laureatem konkursu SONATA można być tylko raz.

Budżet konkursu to 100 milionów złotych.

Składanie wniosków

Wnioski w konkursach OPUS 26  i SONATA 19 należy złożyć przez system OSF do 15 grudnia 2023 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdą Państwo na stronie Narodowego Centrum Nauki –www.ncn.gov.pl  

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem: bbn@mail.umcs.lublin.pl.

Obsługą wniosków w konkursach NCN zajmuje się Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych Centrum Badań Naukowych.

    Aktualności

    Data dodania
    18 września 2023