Innowacje w praktyce 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnej edycji Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN Oddział Lublin, połączonych z Ogólnopolską Konferencją Naukową „Innowacje w praktyce" oraz Międzynarodową Wystawą Wynalazków INNO WINGS 2021.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 października 2021 roku i będzie obejmować trzy, symultanicznie odbywające się wydarzenia:

  • VIII Konferencję naukowo-techniczną "Innowacje w Praktyce" przeznaczoną głównie dla młodych naukowców;
  • Warsztaty naukowe w dyscyplinach humanistycznych, medycznych, technicznych, chemicznych i rolniczych, prezentujące praktyczne umiejętności obejmujące problematykę innowacyjności;
  • Międzynarodową Wystawę Wynalazków INNO WINGS 2021.

Wydarzenie dedykowane jest dyrektorom i kierownikom przedsiębiorstw przemysłowych, pracownikom naukowym oraz studentom i doktorantom z kraju i z zagranicy. Wszyscy uczestnicy poszczególnych paneli otrzymają certyfikaty uczestnictwa. 

W ramach VIII Konferencji "Innowacje w Praktyce" odbędzie się konkurs na najlepszą prezentację posterową.

Celem Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN Oddział Lublin jest integracja środowiska naukowego z różnych dziedzin nauki, kreujących innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych rozwiązań z obszarów: techniki, nauk przyrodniczych i medycznych.

Jednymi z najważniejszych aspektów "Innowacji w praktyce" są przedstawiane w tym samym czasie prezentacje oraz prowadzone dyskusje w środowisku naukowo-biznesowym, w którym uczestnicy mają bardzo zróżnicowane wykształcenie, w tym: inżynierskie, medyczne, chemiczne, rolnicze czy humanistyczne. Wydarzenie to daje szanse na zacieśnienie współpracy pomiędzy 5 lubelskimi uczelniami a biznesem.

Ponadto poprzez taką integrację środowiska uzyskane będą wymierne efekty w zakresie propagowania dobrych praktyk wśród studentów, studentów-doktorantów i przedsiębiorców.

W celu wzięcia udziału w Wydarzeniu należy się zarejestrować online. Rejestracja jest bezpłatna i otwarta do dn. 10.10.2021 r. Z uwagi na sytuację pandemiczną organizatorzy proponują hybrydową formę Konferencji. 

Szczegóły oraz rejestracja

Warsztaty połączone z konferencją wraz z licznymi panelami mają charakter cykliczny i są organizowane od 2012 r. Dotychczas zorganizowane spotkania warsztatowe spotykały się z ogromnym zainteresowaniem i pozwoliły na nawiązanie współpracy pomiędzy placówkami naukowymi, a przedsiębiorstwami. 

Przedsięwzięcie organizowane jest przez: Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz lubelskie uczelnie wyższe, w tym Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Koordynatorzy wydarzenia z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej:
Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska (agnieszka.nosal-wiercinska@mail.umcs.pl)
Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska (wisniewska@hektor.umcs.lublin.pl)

Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2021