Informacja o szkoleniach BHP - wolne miejsca

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej informuje kierowników jednostek organizacyjnych o terminach szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianych do realizacji w okresie wrzesień – grudzień 2015 r. W załączeniu znajduje się aktualne podsumowanie wolnych miejsc (stan na dzień: 27 października 2015 r., godzina 7.15).

Wykazy pracowników, którzy powinni odbyć szkolenia okresowe w 2015 r. zostały w dniu 7 września 2015 r. przesłane do dziekanatów, sekretariatów Instytutów oraz kierowników jednostek administracyjnych i ogólnouczelnianych.

Pracownicy Działu BHP i OP proszą o telefoniczne rezerwowanie terminów szkoleń oraz pisemne potwierdzanie dokonanych rezerwacji. Pisma potwierdzające rezerwację terminów, muszą zawierać następujące informacje:

 1. data szkolenia,
 2. nazwiska i imiona pracowników skierowanych na szkolenie,
 3. daty i miejsca urodzenia pracowników (dane niezbędne do wypisania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia),
 4. MPK,
 5. ZFIN,
 6. podpis dysponenta środków finansowych.

W związku z pytaniami napływającymi do Działu BHP i OP dotyczącymi szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania w 2015 r. takiego szkolenia pod warunkiem zebrania co najmniej 20-osobowej grupy pracowników. W związku z powyższym prosimy o przesyłanie do dnia 25 września 2015 r. do Działu BHP i OP zapotrzebowań na przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zawierających następujące informacje:

 1. nazwiska i imiona pracowników skierowanych na szkolenie,
 2. daty, miejsca urodzenia oraz numery PESEL pracowników (dane niezbędne do wypisania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia),
 3. MPK,
 4. ZFIN,
 5. podpis dysponenta środków finansowych.

Witold Muszyński
Kierownik działu BHP i OP

  Aktualności

  Data dodania
  27 października 2015