Informacja nt. rejestrowania nieobecności w systemie SAP

Ogłoszenie Centrum Kadrowo-Płacowego na temat konieczności systematycznego rejestrowania nieobecności w systemie SAP.

Centrum Kadrowo-Płacowego przypomina Państwu o konieczności systematycznego rejestrowania w systemie SAP następujących nieobecności:

  • urlopów wypoczynkowych,
  • odbioru czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dni wolnych za pracę w sobotę/niedzielę/święto,
  • opieki nad dzieckiem udzielanej na podstawie art. 188 Kodeku pracy.

Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na prawidłowość rejestracji urlopu na żądanie. Jest to urlop wypoczynkowy, który należy udzielić w sytuacjach nieplanowanego i nagłego zgłaszania przez pracownika konieczności skorzystania z urlopu w danym dniu. Urlop ten powinien zostać zarejestrowany w systemie SAP jako urlop na żądanie z uwagi na to, iż jest to urlop limitowany i jego wymiar wynosi cztery dni w całym roku kalendarzowym.

    Aktualności

    Data dodania
    26 listopada 2014