Informacja dot. dodatkowego zasiłku opiekuńczego – COVID-19 za okres od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

Informacja Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS dotycząca dodatkowego zasiłku opiekuńczego – COVID-19
za okres od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

Informujemy, że wczoraj w godzinach popołudniowych Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę antykryzysową tzw. tarczę 4.0. Dotyczy ona wielu zmian w prawie pracy (pracy zdalnej, urlopu bez zgody pracowników, niższej odprawy) oraz wyjaśnia kwestię zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat ośmiu.

Zgodnie z ustawą, prawo do zasiłku przysługuje z powodu zamknięcia żłobka dziecięcego, przedszkola, szkoły czy innej placówki, do której uczęszczało dziecko. Rodzice mogą ubiegać się o zasiłek także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Ponadto prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje także rodzicom sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku otwarcia wymienionych placówek w czasie trwania COVID-19.

W związku z powyższym pracownicy, którzy chcą skorzystać z tej formy usprawiedliwionej nieobecności, proszeni są o złożenie w Centrum Kadrowo-Płacowym oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat. Można je przesłać drogą mailową, pocztą wewnętrzną lub przesłać drogą pocztową. Brak oświadczenia uniemożliwia wypłatę zasiłku opiekuńczego.

    Aktualności

    Data dodania
    24 czerwca 2020