Informacja Centrum Kadrowo-Płacowego w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego – COVID-19

Informujemy, że po raz kolejny zdecydowano o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego - do tej pory obowiązywał do 28 czerwca 2020 roku. W drodze rozporządzenia Rady Ministrów przedłużono możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do dnia 12 lipca 2020 roku (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 - Dz.U. poz. 1108).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w razie zamknięcia placówek i w przypadku niemożności zapewnienia opieki m.in. przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole i placówkę pobytu dziennego z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z COVID-19. Z dodatkowego zasiłku można skorzystać także w przypadku podjęcia przez rodziców lub opiekunów decyzji o niekorzystaniu z usług placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat. Przysługuje on matce lub ojcu, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego
Agnieszka Krukowska

    Aktualności

    Data dodania
    30 czerwca 2020