Informacja Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS dotycząca dodatkowego zasiłku opiekuńczego – COVID-19

ze względu na liczne pytania dotyczące zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem palcówek oświatowych Centrum Kadrowo-Płacowe wyjaśnia:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni: od 9 do 29 listopada 2020 r. z powodu zamknięcia placówek oświatowych.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać:

1. rodzice dzieci w wieku do lat 8,

2. ubezpieczeni rodzice dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

3. ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy
z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą. Przypominamy, że samo zamknięcie placówki oświatowej nie jest podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego. W związku z powyższym wszyscy pracownicy przebywający na zasiłku opiekuńczym, o którym mowa powyżej, zobowiązani są do złożenia takiego oświadczenia
do Biura Płac (wzór oświadczenia załączony do Informacji lub zamieszczony na stronie ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-od-9-listopada/2694352). W przypadku braku ww. druku wypłata zasiłku zostanie wstrzymana.

Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS
mgr Agnieszka Krukowska

    Aktualności

    Data dodania
    13 listopada 2020