III edycja programów Doskonała Nauka i Społeczna Odpowiedzialność Nauki z limitem naboru wniosków

Centrum Badań Naukowych, Zespół ds. środków na badania naukowe informuje, iż Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków do 2 programów:

Społeczna Odpowiedzialność Nauki - termin naboru wniosków: od 1 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r.

Program składa się z modułów:
1. „Popularyzacja nauki i promocja sportu” (max. 5 wniosków) – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
-popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
-organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
- organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
- organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki;
2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” (max. 2 wnioski) – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Doskonała Nauka - termin naboru wniosków: od 1 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r.

Program składa się z modułów:
1. „Wsparcie konferencji naukowych” (max. 5 wniosków) – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
2. „Wsparcie monografii naukowych” (max. 5 wniosków) – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń. Do wniosku  składanego w ramach modułu obligatoryjnie załączana jest monografia oraz recenzja monografii w wersji elektronicznej.

 

UWAGA!

W związku z limitem naboru wniosków, prosimy jednostki zainteresowane konkursem o zgłoszenie propozycji projektów do dnia 21 lutego 2022r. na adres mailowy bbn@poczta.umcs.lublin.pl

Zgłoszenie propozycji wniosku prosimy przygotować na załączonej fiszce projektowej.

 

 

 

Decyzja o wnioskach wybranych i skierowanych do MEiN zostanie podjęta na szczeblu władz UMCS.

Szczegółowe informacje na temat naborów są dostępne w dokumentach MEiN: Społeczna Odpowiedzialność Nauki oraz Doskonała Nauka.

Osoby zainteresowane konkursem prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. środków na badania naukowe:

anna.polaczek-skiba@mail.umcs.pl

monika.urbanska@mail.umcs.pl

anna.galant@mail.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    2 lutego 2022