II polsko-berliński konkurs na projekty badawcze z fotoniki

Konkurs ogłoszony we współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Departamentu Gospodarki, Technologii i Badań Senatu Berlina (SenWTF).

Drugi polsko-berliński konkurs na wspólne projekty badawcze w obszarze fotoniki

Celem konkursu jest finansowanie wsparcia realizacji wspólnych polsko-niemieckich projektów w dziedzinie fotoniki, w obszarze: Photonic Components and Systems for Production and Measurement in the fields of Communication, Medicine, Lighting and Security.

W konkursie mogą brać udział polsko-niemieckie konsorcja badawcze, złożone z konsorcjum naukowego po stronie polskiej i minimum jednego podmiotu z kraju związkowego Berlin.

Finansowanie obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe. 

Wnioskodawca (konsorcjum naukowe) składa wniosek do NCBR w języku polskim z niezbędnymi załącznikami, w tym ze wspólnym opisem projektu w języku angielskim. Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej (skan dokumentu zawierający wymagane podpisy i załączniki) na adres e-mail: konkursberlin@ncbr.gov.p.

Szczegółowe informacje o konkursie

Nabór wniosków: 12 maja 2015 r.
Budżet NCBR: 4 000 000 zł

Kontakt w NCBR:
Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
e-mail: jolanta.drozdz@ncbr.gov.pl


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
Magdalena Pokrzycka-Walczak, e-mail: magdalena.pokrzycka@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel, e-mail: anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. 537 54 58

    Aktualności

    Data dodania
    13 kwietnia 2015