Horyzont 2020 – nowy Program Pracy na lata 2016-2017

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła tzw. Program Pracy w ramach programu Horyzont 2020. Jest to dokument szczegółowo określający możliwości i warunki pozyskania dofinansowania na przestrzeni kolejnych dwóch lat. Budżet, jaki został zabezpieczony na najbliższe lata to prawie 16 mld euro.

Program Horyzont 2020 w dalszym ciągu będzie wspierał naukowców i innowatorów, pracujących nad najbardziej obiecującymi obszarami współczesnej nauki. Finansowane będą projekty proponujące rozwiązania przełomowe, o dużym potencjale, dające nadzieję na efektywne rozwiązanie kluczowych wyzwań społeczno-gospodarczych.

Program dofinansuje projekty na różnych etapach zaawansowania - od koncepcji i badań podstawowych po wdrażanie. Szeroki zakres przewidzianych narzędzi finansowych ma ułatwiać wykorzystanie i komercjalizację efektów prac naukowych.

Naukowcy chcący rozwijać swoją wiedzę i umiejętności również mogą liczyć na wsparcie w ramach programu Horyzont 2020, m.in. w postaci finansowania staży badawczych, czy innowacyjnych prac naukowych.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem Priorytetów Kluczowych na najbliższe lata. Wszystkie informacje o programie Horyzont 2020 (w tym Program Pracy 2016-2017 oraz ogłoszenia konkursów) są publikowane na portalu Participant Portal.

Zapraszamy do konsultowania propozycji pomysłów na projekty oraz śledzenia zakładki Horyzont 2020 na stronie UMCS, na której sukcesywnie będą zamieszczane informacje o otwartych konkursach.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.plmarlena.wosiak@umcs.pl
tel. 81 537 54 58

    Aktualności

    Autor
    Marlena Wosiak
    Data dodania
    16 października 2015