Horyzont 2020: Nowe konkursy w tematyce energetycznej

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do zapoznania się z tematyką nowych konkursów programu Horyzont 2020 w tematyce energetycznej.

31 października Komisja Europejska otworzyła nowe konkursy w obszarze Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia (Secure, clean and efficient energy) w Programie Ramowym Horyzont 2020. Konkursy dotyczą głównie tematyki związanej z odnawialnymi źródłami energii. Zaproponowane tematy skierowane są do konsorcjów złożonych z minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów unijnych bądź stowarzyszonych. Wnioski we wszystkich przypadkach można składać do 13 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów

Kontakt KPK:


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Autor
    Anna Kotula-Pytel
    Data dodania
    16 listopada 2017