Horyzont 2020: Jak zostać ekspertem oceniającym wnioski

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: „W jaki sposób wybierane są najlepsze projekty w programie HORYZONT 2020? Dowiedz się! Zostań ekspertem oceniającym!”.

Kto może zgłaszać się na eksperta:

 • ze względu na różnorodność wniosków ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo-rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle;
 • podstawowym wymogiem jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie oraz przyzwoita (ale niekoniecznie doskonała) znajomość języka angielskiego;
 • do udziału w ocenie KE zaprasza nie tylko profesorów, ale także doktorów, w tym bardzo chętnie młodych pracowników nauki, a także przedsiębiorców;
 • ważne jest, by rejestrując się w bazie ekspertów podać jak najwięcej informacji o swoich kwalifikacjach i doświadczeniu.

Korzyści z udziału w ewaluacji projektów:

 • zdobyte doświadczenie to zaoszczędzenie 50% czasu poświęcanego na przygotowanie projektów do HORYZONTU 2020 oraz ogromne zwiększenie szansy na sukces własnego projektu;
 • zdobyte doświadczenie można wykorzystać przy pisaniu projektów własnych i instytucji macierzystej, a także przy tworzeniu jednostek zajmujących się pisaniem wniosków;
 • za wykonaną pracę ekspert otrzymuje wynagrodzenie od KE: honorarium w wysokości 450 euro za każdy dzień pracy, a w przypadku oceny w Brukseli również dietę dzienną w wysokości 92 euro, dietę hotelową - 100 euro/doba oraz zwrot kosztów podróży.

Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2017 r. w sali 300 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

Spotkaniu będzie przewodniczył prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, doświadczony ekspert regularnie oceniający wnioski składane w obszarze 7. Programu Ramowego UE, a obecnie w programie HORYZONT 2020.

Szczegóły dotyczące rejestracji i programu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rpkgdansk.pl w zakładce SZKOLENIA.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Aktualności

  Data dodania
  20 listopada 2017