Gratyfikacja urlopowa 2018

Komunikat Biura Socjalnego UMCS dotyczący gratyfikacji urlopowej 2018

Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Socjalne UMCS w Lublinie informuje, że zgodnie z §9 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS (Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.) zainteresowani pracownicy mogą składać wnioski o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego dla pracownika, zwanego „gratyfikacją urlopową”. Wnioski prosimy składać do Biura Socjalnego (Rektorat, pok. 1006, X piętro). Wysokość dofinansowania do wypoczynku indywidualnego dla pracownika oraz tabelka z progami przychodu zostały uzgodnione z organizacjami związkowymi UMCS i zaakceptowane przez Jego Magnificencję Rektora.

Jednocześnie informujemy, że emeryci i renciści pracujący na UMCS, którzy korzystają ze świadczeń socjalnych przysługujących im na UMCS, nie mają prawa do korzystania z dofinansowania do wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracowników.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak


Wprowadzenie i zatwierdzenie przez bezpośredniego przełożonego urlopu w systemie SAP jest podstawowym warunkiem wypłaty gratyfikacji urlopowej.

    Aktualności

    Data dodania
    13 czerwca 2018