Gratyfikacja urlopowa 2015 - komunikat

Komunikat Biura Socjalengo w sprawie dofinansowania do wypoczynku indywidualnego pracowników UMCS

Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Socjalne UMCS w Lublinie informuje, że zgodnie z §9 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS (Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.) po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi na UMCS i akceptacji JM Rektora UMCS na rok 2015 zostały ustalone wysokości kwot z tytułu dofinansowania do wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracowników naszej Uczelni.

Jednocześnie informujemy, że emeryci i renciści pracujący w UMCS, którzy korzystają ze świadczeń socjalnych przysługujących im w UMCS, nie mają prawa do korzystania z dofinansowania do wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracowników.

Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego pracownika w 2015 roku należy składać w Biurze Socjalnym (Rektorat, X piętro, pok. 1009), najpóźniej do połowy miesiąca poprzedzającego miesiąc wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Wprowadzenie urlopu do systemu SAP jest podstawowym warunkiem wypłaty gratyfikacji urlopowej.

Osoby ubiegające się o wypłatę dofinansowania nie muszą składać wniosku osobiście. Wniosek może zostać przekazany przez sekretariat macierzystej jednostki.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak

    Aktualności

    Data dodania
    22 maja 2015