Gratyfikacja urlopowa 2014

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego w sprawie dofinansowania do wypoczynku indywidualnego pracowników UMCS

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego pracownika w 2014 roku należy składać w Biurze Socjalnym (Rektorat, X piętro, pok. 1009), najpóźniej do połowy miesiąca poprzedzającego miesiąc wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Wprowadzenie urlopu do systemu SAP jest podstawowym warunkiem wypłaty gratyfikacji urlopowej.

Osoby ubiegające się o wypłatę dofinansowania nie muszą składać wniosku osobiście. Wniosek może zostać przekazany przez sekretariat macierzystej jednostki.

    Aktualności

    Data dodania
    2 czerwca 2014