Fundusze norweskie - nabór wniosków

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego UMCS zaprasza do zapoznania się z informacjami o naborze wniosków na projekty Komponent I i II w ramach Programu Edukacja, który powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Tematyka proponowanych projektów:

 • Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry:
  • wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej;
  • intensywne szkolenia mające na celu doskonalenie kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców.
 • Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym:
  • dla studentów – mobilności i praktyki;
  • dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach;
  • wizyty typu „job shadowing”.

Nabór wniosków trwa do dnia 15.09.2019 r. do godziny 23.59.

Szczegółowe informacje dot. naboru wniosków »

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.pl
tel. 81 537 54 61

  Aktualności

  Data dodania
  9 sierpnia 2019