ERC Starting Grants - nabór wniosków

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że do 3 lutego 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grants, którego organizatorem jest European Research Council.

Konkurs adresowany jest do wybitnych młodych naukowców, którzy znajdują się w początkowym etapie kariery naukowej i pracują nad stworzeniem własnego zespołu badawczego. Budżet konkursu wynosi 430 000 000 euro.

Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące wniosków składanych w ramach ERC Starting Grants:

 • Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat;
 • Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 1 500 000 euro (w niektórych przypadkach projekt może uzyskać do 2 000 000 euro);
 • Wnioskodawca: Wnioski mogą składać osoby, które uzyskały pierwszy stopień doktora od 2 do 7 lat temu. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem przynajmniej jednej istotnej publikacji naukowej w międzynarodowym czasopiśmie naukowym bez udziału swojego promotora. Wskazane jest by kierownik posiadał także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.

Strona WWW konkursu ERC Starting Grants

 

  Aktualności

  Autor
  Agata Banaszek
  Data dodania
  15 października 2014