Efektywność i jakość w obszarze umiędzynarodowienia uczelni – badanie ankietowe

Szanowni Państwo,

W imieniu prof. dr hab. inż. Jacka Mercika - Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zapraszamy do udziału w badaniu ankietowych dotyczącym efektywności i jakości w obszarze umiędzynarodowienia uczelni. Autorem badania jest Pan Jarosław Tomaszewski, który pełni funkcję dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej WSB we Wrocławiu i jednocześnie przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Efektywność i jakość umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym - studium porównawcze Polski, Wielkiej Brytanii i Ukrainy”. Praca jest już w zaawansowanym stadium, a udział społeczności akademickiej UMCS w badaniu oraz uzyskane wyniki pomogą w nadaniu dysertacji większej wartości poznawczej. Badanie ma charakter anonimowy, a wyniki wykorzystane będą tylko do celów naukowych. Będą również udostępnione dla uczelni biorących udział w badaniu.

 • Ankieta dotyczy 3 grup respondentów: (1) studentów, (2) pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych oraz (3) jednego lidera uczelni w obszarze umiędzynarodowienia (np. dyrektora/kierownika DWZ). Ankiety zawierają głównie pytania wyboru - zamknięte.
 • W szczególności, o wypełnienie ankiety proszone są osoby, które miały styczność z działaniami międzynarodowymi.
 • Kwestionariusze są wypełniane elektronicznie. Czas wypełnienia to ok. 10-15 minut.
 • Ankieta dla studentów jest dostępna w języku polskim oraz angielskim.
 • Prosimy o wypełnienie ankiet do 25 stycznia 2022 r.

Ankieta dla studentów: 

Ankieta dla pracowników:

  Aktualności

  Data dodania
  14 stycznia 2022