Dostępny UMCS: możliwość zdalnego udziału w superwizjach

Szanowni Państwo,

w ramach realizowanego projektu „Dostępny UMCS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, możliwy jest udział w grupach superwizyjnych dla pracowników Uniwersytetu w formie zdalnej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w zespołach superwizyjnych w ramach projektu. Wnioski z superwizji posłużą do sformułowania głównych założeń do strategii odpowiedzialności społecznej UMCS oraz opracowania procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Celem grupy jest:

  • wymiana doświadczeń w pracy ze studentem o specyficznych potrzebach (niepełnosprawnym lub doświadczającym kryzysów zdrowia psychicznego),
  • dzielenie się doświadczanymi trudnościami, wątpliwościami, pomysłami dotyczącymi kontaktu ze studentami,
  • wspólne zastanawianie się nad przyczynami trudności i poszukiwanie skutecznych rozwiązań w sytuacjach trudnych.

Praca grupy obejmuje wymianę doświadczeń na wirtualnym kampusie Uczelni. Zajęcia rozpoczną się w połowie maja br. i będą obejmować średnio 10 spotkań o 1,5 godz. Spotkania prowadzone są przez dr hab. Katarzynę Klimkowską, prof. uczelni.

W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie zgłoszenia (do pobrania w załączniku poniżej) na adres e-mail: a.jedrzejewska@umcs.pl do dnia 05.05.2020 r.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    29 kwietnia 2020