"Doktorat wdrożeniowy" VI edycja programu

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło nabór wniosków o finansowanie w ramach VI edycji programu Doktorat wdrożeniowy.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Program składa się z następujących modułów:

1) „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2 i 3;

2) „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;

3) „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków

Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od VI edycji

Wniosek w systemie OSF składany będzie ze strony Uczelni przez Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz kompletem informacji wymaganych dla Części I wniosku wymienionych w Szczegółowym zakresie informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu, do Biura ds. Kształcenia Ustawicznego (Rektorat, pok. 1003) do dnia 20.05.2022 r.

 

 

Termin składania wniosków w systemie OSF upływa 01.06.2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów tel.: 81 537 54 92, 54-61) lub mailowy (pod adresem: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.pl).

    Aktualności

    Data dodania
    9 maja 2022