Dofinansowanie dla dr Agaty Starosty z programu EMBO

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje, że dr Agata Starosta otrzymała tak zwany „Small Grant” w kwocie 10 tys. euro finansowany przez European Molecular Biology Organization (EMBO) w ramach programu Installation Grants. Grant ten pozwala do doposażenie nowo powstałego laboratorium.

Dr Starosta, jest laureatką grantu EMBO Installation Grants w wysokości 50 tys. euro rocznie przez okres 3 lat.

Installation Grants to propozycja dla wybitnych młodych badaczy, realizujących badania innowacyjne. Kandydaci starający się o grant powinni posiadać m.in. minimum dwuletni staż pobytu poza krajem, w którym planują utworzyć własne laboratorium oraz dyplom doktora, który posiadają mniej niż 9 lat, na dzień złożenia aplikacji.

Szczegółowe informacje na temat Installation Grants dostępne są na stronie: EMBO

    Aktualności

    Data dodania
    28 lutego 2019