Dobrze przygotowany wniosek kluczem do sukcesu w H2020

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do udziału w warsztatach organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli sektora akademickiego i pozaakademickiego zainteresowanych złożeniem wniosku do programu Horyzont 2020. Celem spotkania jest przekazanie praktycznych informacji, niezbędnych do przygotowania i złożenia wniosku badawczo-innowacyjnego w programie Horyzont 2020, uwzględniając zmiany wprowadzone przez Komisję Europejską wraz z rozpoczęciem nowego okresu programowania na lata 2018-2020.

Szkolenie odbędzie się 20 grudnia 2017 r(środa) w sali B212 (budynek B, II piętro) w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, w godz. 11:00 - 14:00.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja

Kontakt RPK:


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 
tel. 81 537 54 98 (58) 
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,  
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności