Chwilowe ograniczenia w funkcjonowaniu SAP

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego

Centrum Kadrowo-Płacowe informuje, że w czasie comiesięcznego przeliczania przez Biuro Płac wynagrodzeń dla pracowników Uczelni, mogą wystąpić utrudnienia we wprowadzaniu danych o czasie pracy w systemie SAP (nanoszenie danych do ewidencji czasu pracy, m.in. urlopy wypoczynkowe, godziny nadliczbowe). W czasie przeliczania listy płac wystąpi komunikat czerwony informujący o blokadzie wprowadzania danych, o treści: „OBSZAR ROZLICZANIA (AT, NA, OB, PN) JEST ZABLOKOWANY”.

W związku z powyższym, aby uniknąć tych problemów, prosimy o wcześniejsze wprowadzanie danych do systemu, tj. na 4 dni robocze przed terminem wypłat dla poszczególnych grup pracowniczych.

Pełna treść komunikatu [PDF]

Mgr Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego

    Aktualności