CHIST-ERA - konkurs na międzynarodowe projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi, dotyczące następujących obszarów tematycznych: - Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS) - Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział
w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Wielka Brytania

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

 • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

UWAGA: Konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, iż na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski wspólne pełne. Szczegółowa procedura składania wniosków na poziomie międzynarodowym zawarta jest w ogłoszeniu konkursu na stronie sieci CHIST-ERA.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków wspólnych w systemie ESS: 2 lutego 2023, 17:00 CET
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 9 lutego 2023
 • Wyniki konkursu: lipiec 2023
 • Rozpoczęcie realizacji projektów: październik 2023

W konkursie CHIST-ERA Call 2022 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Prosimy o zapoznanie się z:

 • dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci: http://www.chistera.eu (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie);
 • szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców, umieszczonymi poniżej oraz kompletem załączników do niniejszego ogłoszenia (dotyczy wyłącznie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN).

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/

 

  Aktualności

  Data dodania
  16 listopada 2022