Blisko cztery miliony złotych na badania krajowe dla UMCS w konkursach NCN

Uprzejmie informujemy, iż w ramach czerwcowej edycji konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, naukowcy naszej uczelni pozyskali prawie 4 000 000 zł na finansowanie projektów badawczych. Wśród laureatów znaleźli się:

 1. Dr hab. Mariusz Barczak z Instytutu Nauk Chemicznych z projektem pt.: „Hydrożele usieciowane hierarchicznie: projektowanie teoretyczne i doświadczalne dla zastosowań biomedycznych” (Opus 21), który uzyskał finansowanie o wartości 1 522 400 zł,
 2. Prof. dra hab. Piotr Wlaź z Instytutu Nauk Biologicznych z projektem pt.: „Wpływ SSR 504734, selektywnego inhibitora transportera glicyny typu 1, na aktywność drgawkową i potencjał terapeutyczny wybranych leków przeciwdrgawkowych” (Opus 21) który będzie realizowany wspólnie z Instytutem Farmakologii PAN, w ramach konsorcjum którego liderem jest UMCS. Wartość całego projektu wynosi 1 084 400 zł jest UMCS, a wartość dofinansowania dla UMCS opiewa na kwotę 891 200 zł,
 3. Dr Marcin Maciejewski z Instytutu Archeologii z projektem pt.: „Biografie skarbów. Wieloaspektowa analiza zespołów przedmiotów metalowych związanych z monumentalnymi konstrukcjami. Studium przypadków z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza” (Opus 21)  o wartości 670 309 zł,
 4. Dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji z projektem pt.: „Milczący świadkowie czy aktywni uczestnicy? Wzorce zaangażowania dzieci i młodzieży w lokalne współrządzenie w Polsce i Finlandii” (Opus 21), którego wartość finansowania wyniesie 437 833 zł,
 5. Dr hab. Dorota Nieoczym z Instytutu Nauk Biologicznych z projektem pt.: „Izolacja związków fenolowych zawartych w wyciągach Zingiber officinale i ocena ich aktywności przeciwdrgawkowej w modelach in vivo” (Opus 21), realizowanym w ramach „konsorcjum”, którego Liderem będzie Uniwersytet Medyczny w Lublinie (wartość przyznanego finansowania  dla UMCS wyniosła 383 560 zł),
 6. Prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska z Instytutu Nauk Biologicznych z projektem pt.: Nowe polikationy o działaniu antymykotycznym – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i spektrum przeciwgrzybicze” (Opus 21) realizowanym w ramach „konsorcjum”, którego Liderem będzie Uniwersytet Jagielloński (wartość przyznanego finansowania dla UMCS wyniosła 237 924 zł,
 7. Lic. Łukasz Baran z Instytutu Nauk Chemicznych z projektem pt.: „Samoorganizacja nanocząstek "łaciatych"  w układach o ograniczonej geometrii” (Preludium 20), który uzyskał  finansowanie o wartości 146 400 zł,
 8. Mgr Magdalena Kunat z Instytutu Nauk Biologicznych z projektem pt.: „Nosemoza - wpływ choroby na parametry układu immunologicznego u robotnic w różnym wieku utrzymywanych w warunkach naturalnych (pasieka) oraz sztucznych (laboratorium)” (Preludium 20), którego wartość finansowania wyniesie 131 454 zł,
 9. Mgr Agata Waszkiewicz z Instytutu Neofilologii z projektem pt.: „Meta Gry w kontekście relacji pomiędzy graczami a postaciami” (Preludium 20), który uzyskał  finansowanie o wartości 106 332 zł,
 10. Mgr Anna Oleszczuk z Instytutu Neofilologii z projektem pt.: „Transgresywne panele: nieheteronormatywność w internetowych komiksach spekulatywnych” (Preludium 20), którego wartość finansowania wyniesie 96 853 zł.

Pełną listę rankingową znajdą Państwo na stronie NCN pod linkiem.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

  Aktualności

  Data dodania
  26 listopada 2021