BiodivClim - bioróżnorodność i zmiany klimatyczne (konkurs)

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z zapowiedzią międzynarodowego konkursu BiodivClim „Biodiversity and Climate Change”.

W konkursie możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów:

  • Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people
  • Climate-biodiversity feedback processes
  • Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change
  • Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty.

Przewidywany termin ogłoszenia konkursu to wrzesień 2019 r, natomiast planowany termin składania wniosków wstępnych to 5 listopada 2019 r., a wniosków pełnych – 10 kwietnia 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w ostatnim kwartale 2020 roku.

Szczegółowe informacje oraz lista krajów biorących udział w konkursie znajdują się na stronie internetowej programu, gdzie jest dostępne także narzędzie do poszukiwania partnerów, tzw. Partner Search Tool.


Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej
e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 53 86, 54 98, 54 58

Źródło: Narodowe Centrum Nauki

    Aktualności

    Data dodania
    3 lipca 2019