Bezpłatny kurs języka polskiego dla studentów z Ukrainy

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że decyzją Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie otrzymał dofinansowanie z programu „Solidarni z Ukrainą”.

W ramach projektu zrealizowany zostanie bezpłatny intensywny kurs języka polskiego dla 10 studentów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. i byli studentami ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/22 lub odbywali na Ukrainie studia doktoranckie w roku akademickim 2021/22.

Liczba godzin lektoratu łącznie: 60

Termin realizacji:  01.06.2022 r. – 29.06.2022 r.

Dla każdego z uczestników programu "Solidarni z Ukrainą" przewidujemy stypendium

Szczegółowe informacje o rekrutacji zostaną przekazane w najbliższym czasie.

Ponadto projekt zakłada umożliwienie kontynuacji prowadzenia prac nad rozprawą doktorską doktorantce z Ukrainy.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Zespołu ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów telefonicznie (81 537 54 92, 54-61) lub mailowo (pod adresem: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.pl).

    Aktualności

    Data dodania
    31 maja 2022