Badanie satysfakcji zawodowej pracowników UMCS

W ramach wdrażania Strategii HR Excellence in Research na UMCS w dniach 20 lutego-12 marca br. zostanie przeprowadzone anonimowe badanie satysfakcji zawodowej pracowników UMCS.

Szanowni Państwo, 

w imieniu Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dra hab. Wiesława Gruszeckiego zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu ankietowym dotyczącym satysfakcji zawodowej pracowników UMCS. Dane uzyskane dzięki przeprowadzonej ankiecie będą stanowić informację dla władz Uczelni, jakie działania należy podjąć, aby Uniwersytet stanowił jak najbardziej przyjazne środowisko pracy.

Ankieta jest anonimowa, wyniki prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień.

Formularz ankiety został rozesłany do Państwa w oddzielnej wiadomości na służbowe adresy mail. Prosimy o jego uzupełnienie do dnia 12 marca 2023 r

Ewentualne pytania w sprawie ankiety prosimy kierować na adres: cwm@mail.umcs.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Centrum Współpracy Międzynarodowej

    Aktualności

    Data dodania
    21 lutego 2023