Badania dofinansowane przez WFOŚiGW w Lublinie

Centrum Badań Naukowych z przyjemnością informuje o realizacji na Wydziale Biologii i Biotechnologii kolejnego zadania badawczego, finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Tytuł zadania: Ochrona ex situ chronionego gatunku mącznica lekarska  Actostaphylos uva-ursi (L.) Spreng

Kierownik zadania: dr hab. Piotr Sugier

Wartość projektu: 38 400 zł

Okres realizacji: 27.06.–10.12.2020

Nr umowy: 71/2020/D/OP

Planowane efekty realizacji zadania:

  1. ekologiczny: zachowanie różnorodności biologicznej, ochrona zagrożonego gatunku rośliny oraz siedlisk przyrodniczych związanych z jej występowaniem, 
  2. rzeczowy: inwentaryzacja populacji Actostaphylos uva-ursi, charakterystyka zbiorowisk roślinnych, wskazanie czynników środowiskowych negatywnie wpływających na żywotność osobników, ocena różnorodności genetycznej badanych populacji, charakterystyka fitochemiczna, selekcja osobników i wskazanie populacji stanowiących źródło najbardziej wartościowego materiału, zabezpieczenie w warunkach ex situ Ogrodu Botanicznego UMCS zasobów genowych wybranych populacji mącznicy lekarskiej Actostaphylos uva-ursi, stworzenie matecznika, który będzie wykorzystany do otrzymywania wartościowych roślin potomnych, z przeznaczeniem do działań z zakresu ochrony czynnej (reintrodukcja) z możliwością wprowadzenia rośliny do uprawy polowej w celu uzyskania rodzimego surowca zielarskiego, opracowanie wyników badań w formie końcowego raportu.

    Aktualności