Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli akademickich UMCS – ankieta w semestrze zimowym 2021/2022

Szanowni Państwo,

w ramach kompleksowej analizy przebiegu procesu dydaktycznego oraz doświadczeń w pracy ze studentami w okresie pandemii Covid19, w terminie 9 lutego - 4 marca br. prowadzone jest badanie ankietowe adresowane do osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie.

Badanie przeprowadzone jest za pomocą systemu- Ankieter. Ankieter jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS).

Aby wypełnić ankietę należy zalogować się na pocztę służbową i otworzyć wiadomość z linkiem wysyłaną automatycznie poprzez Ankietera. Proszę kliknąć w link lub skopiować go i otworzyć w oknie swojej przeglądarki. Ankietę można wypełnić tylko raz. Ze względu na anonimowy charakter nie ma możliwości edytowania swoich odpowiedzi po wysłaniu uzupełnionego formularza.

Kwestionariusz dostępny jest w języku polskim oraz angielskim.

W załączeniu list od Pani prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

Kontakt w sprawie ankiety: Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, tel. 81 537 55 05

    Aktualności

    Data dodania
    9 lutego 2022