8 nowych projektów dla Naukowców UMCS

15 listopada 2017 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13.

Do finansowania zakwalifikowano 8 projektów złożonych przez pracowników i doktorantów naszej Uczelni.

Wydział Biologii i Biotechnologii:

 • dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka, prof. UMCS: Modyfikacja materiałów biomedycznych inhibitorami enzymów proteolitycznych (OPUS 13)

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

 • prof. dr hab. Krzysztof Murawski: Symulacje numeryczne częściowo zjonizowanej, dwu-płynowej atmosfery Słońca (OPUS 13)

Wydział Chemii:

 • dr Anna Siatecka: Badanie wpływu starzenia biowęgli na ich właściwości oraz oddziaływanie z zanieczyszczeniami organicznymi i nieorganicznymi w kontekście ich toksyczności (OPUS 13)

Wydział Prawa i Administracji:

 • mgr Łukasz Bolesta: W poszukiwaniu modelu prawnej ochrony sygnalisty w miejscu pracy (PRELUDIUM 13)
 • mgr Katarzyna Hanas: Konstrukcja normatywna "dobro dziecka" i jej sądowe stosowanie (PRELUDIUM 13)

Wydział Humanistyczny:

 • dr hab. Joanna Sobiesiak: Tradycja o zwycięstwie wojsk króla Władysława I pod Mediolanem (1158 r.), jako składnik czeskiej średniowiecznej i nowożytnej pamięci historycznej (OPUS 13)
 • dr hab. Ireneusz Łuć: Rzymscy oficerowie w randze trybunów w okresie od I w. p. n. e. do III w. n. e. Studium historyczno-prozopograficzne (OPUS 13)

Wydział Ekonomiczny:

 • prof. dr hab. Maciej Bałtowski: Zjawisko "powrotu przedsiębiorstw państwowych" we współczesnej gospodarce - identyfikacja, charakterystyka, skutki dla teorii ekonomii i polityki gospodarczej (OPUS 13)

Całkowita kwota przyznanego dofinansowania wynosi 3 284 086 zł. W ramach pozyskanych projektów zostaną sfinansowane dwa etaty naukowe oraz pięć stypendiów dla studentów i doktorantów.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Z pełną listą finansowanych projektów można zapoznać się na stronie internetowej Centrum .

Jednocześnie zapraszamy do składania wniosków w konkursach OPUS 14 i PRELUDIUM 14 w terminie do 15 grudnia 2017 r. Wnioski są dostępne w systemie OSF.

Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22

Monika Kwiecień, Paweł Mazurek
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

  Aktualności

  Data dodania
  16 listopada 2017