7. edycja konkursu "MINIATURA"

Uprzejmie informujemy o trwającym naborze wniosków w ramach 7. edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki pn. "MINIATURA". Do złożenia aplikacji zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem środków na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie mają doświadczenia w kierowaniu realizacją projektu badawczego.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Wnioskodawcy mogą zgłaszać wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego (trwającego do 12 miesięcy) w jednej z wymienionych form:

 • badań wstępnych/pilotażowych,
 • kwerendy,
 • stażu naukowego,
 • wyjazdu badawczego,
 • wyjazdu konsultacyjnego.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł

Naukowiec, który ubiega się o finansowanie musi spełniać następujące warunki:

 1. jest zatrudniony w jednostce wnioskującej na podstawie umowy o pracę,
 2. posiada w dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 3. uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. (Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5) lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe).

Wniosek należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Nabór w konkursie prowadzony jest do 31 lipca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu oraz warunków przeprowadzenia konkursu znajdą Państwo na stronie NCN.

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem: bbn@mail.umcs.lublin.pl.

Obsługą wniosków w konkursie Miniatura zajmuje się Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych Centrum Badań Naukowych.

  Aktualności

  Data dodania
  23 lutego 2023