6 nowych projektów badawczych

Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych informuje, że pracownicy naszej Uczelni odnieśli kolejne sukcesy naukowe, pozyskując środki na finansowanie badań.

UMCS został beneficjentem dwóch nowych projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Dziedzictwo Narodowe) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • prof. dr hab. Halina Pelc z Wydziału Humanistycznego - Regionalne dziedzictwo językowe Lubelszczyzny o charakterze etnicznym: Słownik gwar Lubelszczyzny (tomy VI-XII) z dokumentacją leksykograficzną, kartograficzną, ikonograficzną i dźwiękową, wysokość dofinansowania: 663 855 zł;
 • dr hab. Dariusz Kupisz, prof. UMCS z Wydziału Humanistycznego - Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1633 – 1794, wysokość dofinansowania: 926 536 zł.

Kolejne cztery projekty uzyskały finansowanie w konkursie MINIATURA 2 Narodowego Centrum Nauki:

 • dr Liliana Mazur z Wydziału Chemii - działanie pn. Polimorfizm kompleksów molekularnych N1-benzoilohydrazonu pirydylo-2-karboksyaldehydu z alifatycznymi kwasami dikarboksylowymi, wartość dofinansowania: 44 242,00 zł;
 • dr Magdalena Mizerska-Kowalska z Wydziału Biologii i Biotechnologii - działanie pn. Ocena wpływu alfa-ketoglutaranu (AKG) na poziom i aktywność neutralnej endopeptydazy (NEP) w komórkach nowotworowych, wysokość dofinansowania: 49 500,00 zł;
 • dr Andrzej Jakubowski z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - działanie pn. Procesy konwergencji transgranicznej w warunkach integracji europejskiej, wysokość dofinansowania: 6 754,00 zł;
 • dr Damian Nieckarz z Wydziału Chemii - działanie pn. Wyjazd konsultacyjny, wysokość dofinansowania: 7 700,00 zł.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 2 trwa do końca bieżącego roku. Informujemy również, że do 17.12.2018 r. otwarty jest nabór wniosków w następujących konkursach Narodowego Centrum Nauki:

 • OPUS 16 (dla doświadczanych naukowców, na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów).
 • PRELUDIUM 16 (na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora)
 • SONATA 14 (na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem).

Kontakt w sprawie wniosków o dofinansowanie projektów badawczych krajowych:

Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych, e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

 • mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Dorota Samociuk, mgr Anna Kochalska-Wasak: pokój 1303, tel. 81 537 51 22
 • mgr Paweł Mazurek, mgr Monika Kwiecień: pokój 1302, tel. 81 537 51 16

  Aktualności

  Data dodania
  31 października 2018