3 nowe projekty badawcze NCN

Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych informuje, że pracownicy naszej Uczelni odnieśli kolejne sukcesy naukowe, pozyskując środki na finansowanie badań.

W konkursie MINIATURA 2 Narodowego Centrum Nauki granty zdobyli

Wydział Chemii:

 • dr Joanna Krawczyk z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych - działanie pn. Badanie wpływu właściwości adsorpcyjnych biokompatybilnych surfaktantów cukrowych na zwilżalność i bilans hydrofobowohydrofilowy Ti6Al4V (staż naukowy), wartość dofinansowania: 44 748,00 zł
 • dr Marcin Cichy z Zakładu Technologii Chemicznej - działanie pn. Zastosowanie mikrowagi oscylacyjnej TEOM w badaniach aktywności i odporności na zawęglanie katalizatorów (badania wstępne), wysokość dofinansowania: 30 250,00 zł

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej:

 • dr Krzysztof Bartoszek z Zakładu Hydrologii i Klimatologii - działanie pn. Multidekadowa zmienność temperatury powietrza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnim tysiącleciu (wyjazd konferencyjny), wysokość dofinansowania: 9 757,00 zł

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 2 trwa do końca bieżącego roku. W ramach konkursu Miniatura 2 można sfinansować następujące działania:

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

Kontakt w sprawie wniosków o dofinansowanie projektów badawczych krajowych:

Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych, e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

 • mgr Paweł Mazurek, mgr Monika Kwiecień: pokój 1302, tel. 81 537 51 16
 • mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Dorota Samociuk, mgr Anna Kochalska-Wasak: pokój 1303, tel. 81 537 51 22

  Aktualności

  Autor
  Monika Kwiecień
  Data dodania
  11 grudnia 2018