„System grantowy: jak najlepiej przygotować wniosek o finansowanie”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pn. „System grantowy: jak najlepiej przygotować wniosek o finansowanie”.

Zajęcia poprowadzi prof. dr hab. Marcin Nowotny, kierownik Laboratorium Struktury Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Środa, 17 marca 2021 r., 13:00-15:30

Tematem warsztatów jest zdobywanie finansowania na prowadzenie własnych badań. Omówiony zostanie szeroki zakres zagadnień od opisu instytucji finansujących badania naukowe (profil i sposób funkcjonowania), przez przygotowanie jak najlepszego wniosku po kwestie techniczne, takie jak dobór odpowiednich sfomułowań językowych czy przygotowanie budżetu. Warsztat zakończy się indywidualnymi sesjami z zainteresowanymi osobami, które przygotowują lub planują przygotować wniosek grantowy.

Agenda spotkania:

13:00-14:00 Wykład cz. I oraz dyskusja.

  • Instytucje grantowe, typy grantów
  • Procedury oceny grantów.                                                        

14:00-14:15 Przerwa

14:15-15:15 Wykład cz. II oraz dyskusja.

  • Przygotowanie wniosku: opis dorobku, opis projektu, przygotowanie budżetu, kwestie językowe.
  • Przygotowanie do rozmowy (interview).

15:30-17:00 Indywidualne konsultacje dla zainteresowanych

    Aktualności

    Data dodania
    15 marca 2021